V polovině 80. let minulého století byl v ČSTV Sokol Šlapanice založen oddíl stolního tenisu, který se úspěšně zúčastňoval městských soutěží.

V roce 1994 ukončil oddíl činnost v TJ Sokol a začal působit v orelské organizaci a hrát na orlovně na Masarykově náměstí.

Oddíl má  32 členů, z toho 20 žáků a žákyň.

V dlouhodobé městské soutěži hrají čtyři družstva mužů, doplněná nejlepšími žáky.

Muži i žáci se s úspěchem zúčastňují orelských soutěží.

Každým rokem se účastní župních a ústředních turnajů.

Tradicí oddílu se stalo pořádání vánočního turnaje pro neregistrovanou mládež a dospělé.

Bližší informace také najdete na stránkách:

https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3254&rocnik=2018&oblast=420702