Stolní tenis ve Šlapanicích – mládež

Stolní tenis – Orel Šlapanice

Tréninky stolního tenisu na ORLOVNĚ:

Začínáme v pondělí 18. 9. 2023 v 16. hod zápisem dětí 6 – 15 let.

Tréninky se konají v sále Orlovny – vstup z náměstí:

Tréninkové dny pro mládež jsou pondělí až čtvrtek.

Čas a rozdělení do skupin je vždy upřesněno v průběhu září.

Příspěvky – roční (18.9.2023 – 13.6.2024)

2 500Kč – trénink 1xtýdně

4 000Kč – trénink 2xtýdně

Kontakt:

Jana Telecká – tel.: 725 976 935

Trenérka licence “C”Těšíme se na Vás !


V roce 1994 ukončil oddíl činnost v TJ Sokol a začal působit v orelské organizaci a hrát na orlovně na Masarykově náměstí.

V polovině 80. let minulého století byl v ČSTV Sokol Šlapanice založen oddíl stolního tenisu, který se úspěšně zúčastňoval městských soutěží.

Oddíl má  kolem 80 členů, z toho asi 50 žáků a žákyň.

V dlouhodobé městské soutěži hrají čtyři družstva mužů, doplněná nejlepšími žáky.

Muži i žáci se s úspěchem zúčastňují orelských soutěží.

Každým rokem se účastní župních a ústředních turnajů.

Tradicí oddílu se stalo pořádání vánočního turnaje pro mládež a neregistrované dospělé.

Bližší informace také najdete na stránkách Českého stolního tenisu, kde najdete informace o oddílu a jeho výsledcích v různých soutěžích.