Stolní tenis – Orel Šlapanice

Trénink stolního tenisu na ORLOVNĚ:

Začínáme v pondělí 13. 9. 2021 prezentací dětí 6 – 15 let a prvním tréninkem.

Tréninky budou v sále Orlovny – vstup z náměstí:

Pondělí: od 16.00 – 17.00 hodin – první skupina, od 17.00 – 18.00 hodin – druhá skupina
Úterý: od 17.00 – 18.00 hodin
Středa: 14.00 – 15.00 hodin – první skupina, od 15.00 – 16.00 hodin – druhá skupinaTěšíme se na Vás !


V roce 1994 ukončil oddíl činnost v TJ Sokol a začal působit v orelské organizaci a hrát na orlovně na Masarykově náměstí.

V polovině 80. let minulého století byl v ČSTV Sokol Šlapanice založen oddíl stolního tenisu, který se úspěšně zúčastňoval městských soutěží.

Oddíl má  32 členů, z toho 20 žáků a žákyň.

V dlouhodobé městské soutěži hrají čtyři družstva mužů, doplněná nejlepšími žáky.

Muži i žáci se s úspěchem zúčastňují orelských soutěží.

Každým rokem se účastní župních a ústředních turnajů.

Tradicí oddílu se stalo pořádání vánočního turnaje pro neregistrovanou mládež a dospělé.

Bližší informace také najdete na stránkách:

https://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2019&oblast=420702&menu=1