Ve sportu se zaměřujeme jak na aktivity dětí, tak i dospělých. Každý týden probíhá v orelské tělocvičně několik hodin tělocviku, které jsou určeny nejen pro členy Orla, ale pro širokou veřejnost. Pro nejmladší děti se konají cvičení rodičů s dětmi (od 2 let), cvičeníí dětí. Dále florbal žáků (předškolní + 1. třída) a cvičení žen s hudbou.

Kromě cvičení v tělocvičně se v naší jednotě dlouhodobě věnujeme stolnímu tenisu. Oddíl má asi 30 členů, z toho 20 žáků a žákyň. Muži i žáci se s úspěchem zúčastňují orelských soutěží. Každým rokem si přes kvalifikační soutěže vybojují účast na ústředních akcích, které se hrají v Polné. Také hrají úspěšně městský přebor žáků, městkou soutěž I.třídy, II.třídy a IV.třídy. Nabízíme také veřejnosti možnost zahrát si stolní tenis pod vedením zkušených trenérů. Tradicí oddílu se stalo každoroční pořádání vánočního turnaje pro neregistrovanou mládež a dospělé.

Na konci 90. let minulého století se rozhodla skupina mladých členů založit oddíl florbalu. Největší překážkou bylo, že Orel nemá vhodnou vlastní halu pro hru florbalu. Přesto se brzy podařilo zařadit do orelských soutěží. Od r. 2003 se oddíl stal členem florbalové unie a muži hraje Jm ligu ČFbU pod hlavičkou FbC Aligátors Orel Šlapanice E.

Orel Šlapanice úspěšně reprezentuje v kategoriích: mladší žáci, starší žáci a muži. Pravidelně trénink na ZŠ navštěvuje kolem 50 dětí.

just cause 2 Free download two monitors with different resolutions