Orel je sportovní organizace zaměřená na podporu sportu pro všechny. Svou činnost staví na křesťanských zásadách a sdružuje všechny, kterým nejsou tyto ideály cizí. Je organizací otevřenou všem lidem. Jeho cílem je rozvíjet člověka v oblasti sportovní, kulturní a duchovní.

Orel Šlapanice

Orel jednota Šlapanice usiluje orozvíjení sportu i kultury ve Šlapanicích. Svou činnost provozuje převážně v budově orlovny, kterou má v dlouhodobém bezplatném nájmu od Spolku pro postavení a udržování orlovny ve Šlapanicích.

Ve sportu se zaměřujeme jak na aktivity dětí, tak i dospělých. Každý týden probíhá v orelské tělocvičně několik hodin tělocviku, které jsou určeny nejen pro členy Orla, ale pro širokou veřejnost. Pro nejmladší děti se konají hrátky s batolátky (děti od šesti měsíců s rodiči), cvičení rodičů s dětmi (od 2 let), cvičení nejmladších dívek (4–6 let) anejmladších chlapců(4–6 let). Dále florbal přípravka (1.třída), florbal ml. žáků (2.–5. třída), florbal st. žáků (6.–9. třída) a cvičení žen s hudbou.

Kromě cvičení v tělocvičně se v naší jednotě dlouhodobě věnujeme stolnímu tenisu. Oddíl má asi 30 členů, z toho 20 žáků a žákyň. Muži i žáci se s úspěchem zúčastňují orelských soutěží. Každým rokem si přes kvalifikační soutěže vybojují účast na ústředních akcích, které se hrají v Polné. Také hrají úspěšně městský přebor žáků, městkou soutěž I.třídy, II.třídy a IV.třídy. Nabízíme také veřejnosti možnost zahrát si stolní tenis pod vedením zkušených trenérů. Tradicí oddílu se stalo každoroční pořádání vánočního turnaje pro neregistrovanou mládež a dospělé.

Na konci 90. let minulého století se rozhodla skupina mladých členů založit oddíl florbalu. Největší překážkou bylo, že Orel nemá vhodnou vlastní halu pro hru florbalu. Přesto se brzy podařilo zařadit do orelských soutěží. Orel Šlapanice úspěšně reprezentuje město v orelské lize v kategoriích: mladší žáci, starší žáci. Pravidelně trénink navštěvuje kolem 50 dětí. Muži reprezentují Orel a město Šlapanice v soutěži Čfbu.

Ke sportovním akcím bychom mohli přiřadit letní tábory pro děti, které byly vždy plné sportovního klání, soutěží a her.

Kulturní akce

Stálé kulturní akce pořádáme především pro děti. Každoročně v období před popeleční středou pořádáme dětský karneval. Sál orlovny se jednou proměnil v královský zámek, jindy zas v ladovskou vesničku, ve hrad se strašidly a pohádkovými bytostmi, v hospodářství se zvířátky nebo v pirátský koráb. Karnevalové radovánky vždy podpoří nejenom masky, ale také hry, soutěže a samozřejmě nesmí chybět dětské písničky, tanec a závěrečná diskotéka.

Ve dvacátých letech 20. století se v naši orlovně promítaly němé filmy. I dnes se snažíme navázat na naše předky a obnovit tradici promítání na orlovně. Opatřili jsme si proto promítací a zvukovou techniku, se kterou promítáme filmy pro děti a mládež.

Každý rok na začátku prosince chystáme pro mladší i starší děti mikulášskou besídku. Scénář mikulášské besídky se rok od roku obměňuje. V jednom roce jsme se ocitli v nebi, kde andělé chystali dárek pro svatého Mikuláše, jindy jsme se zase koukali na TV Orel. Pokaždé besídka vyvrcholí příchodem svatého Mikuláše, který společně s andělem a čertem obdaruje všechny přítomné děti. V mikulášských besídkách se snažíme nejen pobavit, ale také zprostředkovat dětem zábavnou formou výchovné poslání.

V lednu 2001 se šlapanická jednota Orel poprvé zapojila do tříkrálové sbírky, a tak se přiřadila k mnohým dobrovolníkům charity. Od té doby každým rokem na Tři krále vychází naši koledníci do ulic ve Šlapanicích a Bedřichovicích. Přejeme si touto lidovou tradicí tříkrálových koledníků předávat radostnou zvěst o Kristově narození, a také umožnit všem občanům svým finančním příspěvkem pomoci trpícím a potřebným lidem žijícím u nás i v zahraničí.

K akcím pro dospělé pořádaným Orlem patří oblíbená Cecilská zábavaKošt slivovicepásmo dětí ke Svátku matek, karnevalový rej, diskotéka pro náctileté. V několika ročnících jsme se také zapojili do sportovně charitativní akce Běh Terryho Foxe, při kterém se sbírají peníze na financování výzkumu léčby rakoviny.

Členové se pravidelně zúčastňují župních a ústředních akcí – pouť do Křtin a na Svatý Hostýn, Mariánská štafeta, orelské plesy, vánoční koncerty. Ve sportovní oblasti jsou to především atletické a plavecké závody, ale také závody v kuželkách aj.