Orelské jednoty se už od svých počátků snažily kromě těla spravovat také ducha. Především v prvorepublikovém období se v orlu pořádala řada kulturních akcí, na kterých se podílelo mnohem větší množství členů než dnes. Sály orloven sloužily ochotnickému divadlu a filmovému promítání. Pořádaly se recitační a pěvecké soutěže, lidové zábavy, plesy a zakládaly se vlastivědné kroužky  a orelské knihovny.

I dnes bychom chtěli kromě sportu rozvíjet kulturní aktivity. V současnosti jsou to především akce pro děti.

Pravidelná činnost pro děti v průběhu roku:

  • dětský karneval
  • mikulášská besídka
  • promítání pro děti