Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním Tříkrálové sbírky dostaneme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraniční. Upřímně děkujeme vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem dle svého uvážení a svých možností, podpořili charitní dílo.

Jak je možné přispět do Tříkrálové sbírky?

všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách – www.trikralovasbirka.cz

  • pomocí daru vloženého do kasičky koledníkům. Koledníky charity lze identifikovat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Kasička, do které koledníci sbírku vybírají musí být úředně zapečetěna místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.
  • Tříkrálovou sbírku lze celoročně podpořit také prostřednictvím dárcovské SMS.
  • při platbě poštovní poukázkou (poukázka typu A nebo oficiální složenka Tříkrálové sbírky dostupná v kterékoli místní Charitě)
  • při bezhotovostním styku (převod z účtu na účet)