Jako každý rok, tak i letos zajišťovala Orelská jednota Šlapanice ve spolupráci se ZŠ Šlapanice Tříkrálovou sbírku pro oblastní charitu Rajhrad.

Při letošním, již 24. ročníku, se oproti loňskému roku opět navýšilo a to na 282.888 Kč, z této částky se v Bedřichovicích vybralo 18.903 Kč.

Do sbírky se zapojilo celkem 184 dobrovolníků rozdělených do 46 skupinek.

Tímto děkujeme vedoucím skupinek a rodičům dětí, které své “koledníky” zapojili do sbírky.

Poděkování patří také koordinátorce paní Markétě Jaškové, paním učitelkám Šárce Štěpánkové a Haně Jarolímové a městu Šlapanice za propagaci sbírky.